Browsing: נפש

לתת אהבה בלי חשבון הוא הכלי החשוב ביותר שהמקובלים ממליצים על מנת להפוך את ״החושך״ בחודש אב לאור וברכות בחיינו ולאפשר לפוטנציאל הבלתי…