Browsing: ים

חודשי החורף בקליפורניה מביאים עימם מבחר שקיעות מרהיבות בשלל החופים בעיר המלאכים ומחוצה לה. בפרוייקט מיוחד של ״שבוע ישראלי״ שלחנו את כתבנו אלעד מסורי לסקר בכל שבוע את החופים עם השקיעות היפהפיות של חורף 2015