Browsing: IOTTier

הישראלים שמציעים דרכים לחסוך מים ולהתמודד עם השריפות בקליפורניה מאת: אלעד מסורי מאחורי המיזם המבטיח עומדים שלושה: חיים גבסו -…