Browsing: נדל"ן ועסקים

"שיירת החירות", שהחלה במחאה על חובת חיסוני נהגי משאיות ומשתקת את הבירה אוטווה בשבועיים האחרונים, הגיעה גם לגשר המהווה נתיב מסחר חשוב בין שתי השכנות. בשל סגירתו, מפעלי רכבים הודיעו על שיבושים ביצור. ארה"ב: "המצור" עלול לפגוע בעובדים ובשרשרת האספקה